Teamsessie

Samen een boost geven aan één van jullie vraagstukken

veranderkunde

“Vroeger” werkte iedereen op kantoor. Je kwam elkaar dagelijks tegen en had vele gesprekjes bij de koffieautomaat. En als je iets groters wilde bespreken, was er vaak wel een geschikt moment te vinden op niet al te lange termijn. Dat is anders geworden, nu er zoveel meer wordt thuis gewerkt. Daarom moet je bewuster momenten creëren om samen stil te staan en aandacht te hebben voor een specifiek vraagstuk. Ik denk dan ook dat het aantal teamsessies zal toenemen, sessies waarin je gefocust samen werkt aan een vraagstuk dat er voor jullie toe doet. Misschien doe je er zelfs wel goed aan om bij voorbeeld elk kwartaal een middag hiervoor te reserveren in alle agenda’s (je kunt ‘m altijd nog cancellen). De vraagstukken dienen zich namelijk wel aan.

Vervolgens is de vraag natuurlijk: doen we het zelf of zoeken we iemand die ons helpt? Iemand die in samenspraak met jullie een programma ontwerpt en jullie daar doorheen gidst, een zogenaamde facilitator. En wie dan? Vraag daarvoor vooral eens bij mensen in wie jij vertrouwen hebt: met wie hebben zij goede ervaringen?

Verder praten?

Tot slot heb je een goed programma nodig. Een goed programma is doordacht en past niet alleen bij de uitgesproken behoefte, maar liefst ook bij de behoefte die daar weer onder ligt. Een goed programma biedt ook voldoende lucht. Daarmee bedoel ik niet alleen een logische opbouw, maar ook pauze momenten, luchtigheid in de aanpak en werkvormen en tegelijk ruimte voor gevoel. En liefst zit het programma zo in elkaar dat jullie de teamsessie kunnen afsluiten met een licht gemoed en een lach op het gezicht.

Wil je eens sparren over een mogelijke teamsessie, over de vraag of jullie dat dan zelf kunnen organiseren en zo ja, hoe? Neem dan gerust contact met me op. En nee, daar zit geen verplichting aan vast. Ik zal het je ook eerlijk zeggen als je het zelf kunt of als ik niet de juiste ontwerper en facilitator voor jullie sessie ben.

Verder praten?