Bureau Peper

Do-it-Yourself-werkvorm – Carrousel van perspectieven

Ken je dat? Soms hebben jullie een goed idee voor een andere werkwijze, maar zie je alleen nog maar de voordelen voor jullie zelf. En daarmee missen jullie misschien belangrijke informatie om het idee ook echt te laten slagen. Tijd dus om andere perspectieven toe te voegen. Je zou een groot onderzoek kunnen starten, maar je kunt ook klein met jullie eigen team beginnen. Organiseer een carrousel, waarbij je jullie idee vanuit verschillende perspectieven bekijkt.

Durf jij het aan?
 Doel: Verkenning van een idee vanuit verschillende perspectieven
 Effect: Jullie hebben een rijker beeld gecreëerd en kunnen daarmee beter inschatten of jullie idee kans van slagen heeft
 Voor wie: Team
 Aantal   deelnemers: 6 tot 25 deelnemers, afhankelijk van het aantal perspectieven
 Duur: 30 minuten
 Nodig:
 • Flip-overs of flip-overvellen; net zoveel vellen als perspectieven
 • Blauwe of zwarte flip-over stiften
 • Eventueel schilderstape om de flips op te hangen

Voorbereiding

Bedenk vanuit welke perspectieven je naar jullie idee kunt kijken. Als het gaat om een nieuwe werkwijze, dan heb je het in ieder geval over de (interne) klant, jullie manager en jullie als team. Maar wellicht raakt de nieuwe werkwijze ook de boekhouding of de leverancier. En misschienvindt een afdeling kwaliteit of risicomanagement er ook iets van. Beperk je tot maximaal 5 perspectieven, anders duurt de werkvorm te lang en haken mensen af. Maak per perspectief 1 flip. Schrijf bovenaan de flip om welk perspectief het gaat. Verdeel elke flip vervolgens in 2 kolommen: één voor de positieve punten en één voor de negatieve punten. Geef dat ook duidelijk aan, bijvoorbeeld met groen en rood. Hang of leg de flips verspreid door de ruimte en leg een stift bij elke flip.

Aanpak

 • Licht het idee toe aan de groep. Als iedereen al betrokken is, kan dat heel kort. Als sommigen nog van niets weten, dan moet je hier natuurlijk wat meer tijd voor nemen. Je kunt de kern van het idee van tevoren ook op een flip schrijven.
 • Leg uit dat jullie het idee vanuit verschillende perspectieven gaan bekijken om zo de uiteindelijke kans van slagen beter te kunnen inschatten. En vertel welke perspectieven er zijn.
 • Geef aan dat jullie zoveel mogelijk input op willen halen, dat er geen goed of fout is én dat alles op de flip mag, óók als jullie het niet met elkaar eens zijn.
 • Vraag de groep zich te verdelen over de verschillende perspectieven; minimaal 2 en maximaal 5 mensen per perspectief.
 • Geef de groepen de opdracht mogelijke voordelen én mogelijke nadelen vanuit het perspectief te noteren.
 • Na 5 minuten geef je het sein om door te draaien. Ieder groepje komt dan bij een flip waar al van alles op staat. Geef nu de opdracht om dat wat er staat aan te vullen met nieuwe informatie.
 • Na weer 5 minuten draait iedereen weer door en vult de volgende flip aan. Net zo lang tot iedereen weer terug is bij zijn beginflip.
 • Nodig iedereen uit alle toevoegingen op “hun beginflip” te lezen en er eentje te selecteren die zij nieuw, onverwacht of verrassend vinden.
 • Vraag elk groepje dit ene nieuwe, onverwachte of verrassende punt te delen met de hele groep. 

Veel plezier!

PS. De werkvorm carrousel is één van mijn favorieten en zet ik op vele verschillende manieren in.
Het is een makkelijke en fijne manier om in korte tijd heel veel informatie op te halen. Probeer
het eens! En als je twijfelt of jouw vraag zich hiervoor leent, bel me dan gerust. Dan denk ik even
met je mee.

 

Veel plezier!

Durf jij het aan?