Bureau Peper

Do-it-Yourself-werkvorm – Brainwriting

Als je gaat brainstormen, dan gaan mensen vaak enthousiast allemaal ideeën roepen. De een buitelt bijna over de ander heen. En je hebt in no-time allemaal ideeën. Precies wat je wilt, toch? Nou, niet altijd! Niet iedereen vindt dit een fijne manier van brainstormen. En die mensen hoor je dan ook vaak niet. Bovendien hoort niet iedereen alle ideeën door al het gekakel. Dat is natuurlijk zonde! Daarom doe je er soms verstandiger aan om een andere manier van brainstormen in te zetten: brainwriting. Bij brainwriting krijgt iedereen eerst de tijd om voor zichzelf na te denken. Daarna ga je op een rustige en gestructureerde manier alle input ophalen door iedereen om de beurt en zonder oordeel te horen. Zo kan iedereen zijn input geven en wordt dus iedereen gehoord.

Durf jij het aan?
 Doel: Zoveel mogelijk input ophalen én iedereen horen
 Effect: Deelnemers hebben al hun input zonder oordeel van andere deelnemers kunnen geven en voelen zich gehoord, ook als hun input afwijkend is van de “algemene mening”
 Voor wie: Team
 Aantal   deelnemers: Maximaal 20
 Duur: Maximaal 60 minuten; hoe minder deelnemers hoe korter
 Nodig:
 • Papier
 • Pennen
 • Flip-over
 • Dikke stift

Voorbereiding

Formuleer een goede brainstormvraag. “Hoe kunnen we…” is vaak een goed begin van zo’n brainstormvraag. En je vult dat begin dan aan met een probleem waar je een oplossing voor zoekt. Een aantal voorbeelden:

 • Hoe kunnen we onze klanten sneller/beter helpen?
 • Hoe kunnen we fouten voorkomen?
 • Hoe kunnen we meer contact hebben met elkaar?

En je kunt er zelf vast nog veel meer bedenken.

Aanpak

 • Schrijf de brainstormvraag groot op een flip-over. Geef iedereen pen en papier.
 • Licht de brainstormvraag kort toe en geef aan dat jullie zoveel mogelijk oplossingen gaan bedenken, dus echt alle input is welkom.
 • Laat iedereen in stilte voor zichtzelf zoveel mogelijk oplossingen noteren.
 • Als iedereen zo’n beetje uitgeschreven is, nodig je één persoon uit om één oplossing te geven. Deze noteer je op de flip. De anderen luisteren; ze mogen alleen een verduidelijkende vraag stellen, als ze niet begrijpen wat de spreker bedoelt. Maar je gaat dus geen discussie voeren: iemand vindt het, dús het verdient een plekje op de flip
 • Dan vraag je de volgende persoon om ook een oplossing te geven. Dit “moet” een nieuwe of andere oplossing zijn dan de vorige spreker gaf. Je gaat dus niet voortborduren of inhoudelijk aanvullen. Ik vraag daarom vaak: “heb jij nog een nieuwe oplossing?” Ook deze oplossing noteer je natuurlijk op de flip.
 • Na 5 minuten geef je het sein om door te draaien. Ieder groepje komt dan bij een flip waar al van alles op staat. Geef nu de opdracht om dat wat er staat aan te vullen met nieuwe informatie.
 • Zo ga je iedereen af, net zolang tot er geen nieuwe oplossingen meer zijn. Dat betekent vaak dat je meerdere rondjes maakt.

Veel plezier!

Tips & varianten

 • Als je wilt, kun je hierna natuurlijk een vorm van prioriteren doen (bij voorbeeld: wat zijn in jouw ogen de 3 meest haalbare oplossingen?)
 • Deze werkvorm doet het ook goed als evaluatie-werkvorm. Dan doe je eerst “wat ging er goed” en daarna schakel je over naar “wat kon er beter”. Ik heb in een artikel op LinkedIn beschreven hoe ik dat doe: Meervoudig evalueren | LinkedIn
Durf jij het aan?