Bureau Peper

Do-it-Yourself-werkvorm 
De beste wensen

 Doel: Samen de wensen voor het nieuwe jaar in beeld brengen
 Effect: Meer verbinding met elkaar én met de taak
 Voor wie: Team met een gezamenlijke taak
 Aantal   deelnemers: 6 tot 20 deelnemers
Duur: 30 – 60 minuten, afhankelijk van het aantal deelnemers
Nodig voor Links-rechts: Niets!
Nodig voor Tekenen:
 • Blanco correspondentiekaarten, A6 formaat (Hema)
 • Gekleurde stiften (Hema of van je kinderen)
 • 1 flip-over vel
 • Lijm

Aanpak werkvorm Linkerbuurman – rechterbuurman

 • Geef een korte intro: nieuw jaar, nog helemaal blanco, wat hopen we dat dit jaar ons gaat brengen?
 • Nodig iedereen uit om met zijn/haar buurman in gesprek te gaan over welke persoonlijke wensen zij hebben voor 2023 en geef een paar voorbeelden, zoals die ene mooie reis of een nieuw huis, om hen op gang te helpen. Geef hen 5 minuten waarin ze allebei aan bod moeten komen (je kunt hiervoor de timer op je telefoon gebruiken). Geef halverwege de tijd een seintje, zodat ze kunnen wisselen.
 • Stel de vraag “wat voor moois heb je gehoord van je gesprekspartner?” Laat zoveel mogelijk mensen aan het woord in 10 minuten.
 • Nodig vervolgens iedereen uit om met zijn andere buurman in gesprek te gaan over wat zij wensen dat het nieuwe jaar jullie team gaat brengen. En dat mag over van alles gaan, van heel concreet tot soft, om een zo divers en rijk mogelijk beeld te krijgen. Geef hier minimaal 5 minuten voor, maar als je meer tijd hebt, kun je er ook 10 minuten van maken. Geef halverwege weer een seintje.
 • Stel opnieuw de vraag “wat voor moois heb jij gehoord van je gesprekspartner?” En laat weer zoveel mogelijk mensen aan het woord (liefst iedereen).

Tadaaah! Jullie hebben jullie wensen voor het nieuwe jaar met elkaar gedeeld.

Aanpak werkvorm Tekenen

Als je Linkerbuurman – rechterbuurman te basic vindt, combineer de werkvorm dan met tekenen. Hiervoor vervang je de laatste stap door deze werkvorm:

 • Geef iedereen een blanco correspondentiekaart en verspreid de stiften. Geef hen 5 minuten om hun liefste wens voor het team te vatten in een simpel tekeningetje en zeg dat ze die straks kort mogen toelichten. Je kunt de tekenvrees wegnemen door alvast jouw simpele tekeningetje te laten zien en kort (!) toe te lichten. 
 • Tot slot vraag je wie zijn tekeningetje wil laten zien en kort toelichten. Je kunt hierbij het rijtje af gaan, maar leuker is om popcorn-stijl te hanteren: wie wil, die begint. Laat iedereen na zijn korte toelichting zijn tekeningetje ophangen op de flip.

Tadaaah! Jullie hebben nu een rijk beeld gemaakt van wat jullie wensen voor komend jaar

Durf jij het aan?