Bureau Peper

Do-it-Yourself-werkvorm – Kennisdelingsbingo

We zeggen vaak dat kennisdeling zo belangrijk is, maar we weten niet zo goed hoe we dat op een aantrekkelijke manier kunnen doen. Een overleg waarin kennis wordt gedeeld, vervalt namelijk al snel in heel veel zenden. En daardoor haken mensen af. Dat kan anders! Bij voorbeeld met deze kennisdelingsbingo. Je laat mensen nadenken over de vraag waarover een verhaal gaat, hebt een grotere kans dat ze alert luisteren én dat ze ook nog een vraag gaan stellen. En ja, ook dat er gelachen wordt.

Durf jij het aan?
 Doel: Aandachtig luisteren en interactie creëren
 Effect: Gepresenteerde onderwerpen blijven beter hangen bij toehoorders
 Voor wie: Groep mensen in een overleg waar kennis wordt gedeeld
 Aantal   deelnemers: 12 tot 30 deelnemers
 Duur: 10 minuten om de bingokaarten te vullen
 Nodig:
 • Blanco bingorasters 
 • Pennen
 • Gekleurde stiften
 • Klein prijsje, bij voorbeeld een reep chocola

Voorbereiding

Maak zo groot mogelijke bingo-rasters op A4-formaat, voor iedere deelnemer één. Een bingoraster is normaal gesproken 5 x 5 hokjes. Zorg er in dit geval voor dat je minimaal 4 en maximaal 6 rijen maakt, één rij per onderwerp op de agenda (altijd 5 hokjes breed) . Als je overleg uit maar 3 onderwerpen bestaat, gebruik dan de reserve-vraag, zodat je toch 4 rijen kunt maken. Sommige sprekers vinden het fijn om te weten dat er tijdens hun verhaal gebingo’d wordt, dus informeer hen even vooraf.

Aanpak

 • Geef aan het begin van het overleg iedereen een blaadje met een leeg bingoraster en een pen.
 • Vraag iedereen om in de bovenste rij in elk hokje één woord te zetten dat ze tijdens het eerste onderwerp verwachten te horen.
 • Schuif de bingokaart door naar je linkerbuurman. Vraag iedereen nu de 2e regel te vullen met woorden over het tweede onderwerp. Schuif de bingokaart weer door
 • Ga net zo lang door tot de bingokaarten helemaal gevuld zijn. Als je bingokaarten één rij meer hebben dan onderwerpen, gebruik dan voor de laatste regel de vraag “wie verwacht jij dat tijdens dit overleg zijn mond open doet?”
 • Als iedereen een gevulde bingokaart voor zijn neus heeft, vervang je de pennen door een gekleurde stift, zodat iedereen duidelijk kan afstrepen..
 • Licht de spelregels toe:

– Je mag een woord alleen afstrepen, als een ander het uitspreekt. 

– Je mag vragen stellen en daarmee proberen uit te lokken dat een ander één van de woorden op jouw bingokaart uitspreekt

– Wie het eerst een volle bingokaart heeft, krijgt een prijsje

 • Vervolgens kun starten met het “echte overleg”.

Veel plezier!

Durf jij het aan?